Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã làm cho sông ngòi nước ta có

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã làm cho sông ngòi nước ta có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã làm cho sông ngòi nước ta có đặc điểm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn