Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Khi khảo sát sự di truyền của hai cặp tính trạng hình dạng

 Khi khảo sát sự di truyền của hai cặp tính trạng hình dạng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Khi khảo sát sự di truyền của hai cặp tính trạng hình dạng và vị quả ở một loài, người ta P tự thụ phấn thu được F1 có sự phân li kiểu hình theo số liệu: 4591 cây quả dẹt, vị ngọt: 2158 cây quả dẹt, vị chua: 3691 cây quả tròn, vị ngọt: 812 cây quả tròn, vị chua: 719 cây quả dài, vị ngọt: 30 cây quả dài, vị chua. Biết tính trạng vị quả do 1 cặp gen qui định. Nếu cho cây P lai phân tích thì tỉ lệ cây cho quả tròn, vị ngọt là bao nhiêu??


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Dẹt : Tròn : Dài = 9: 6: 1 → AaBbxAaBb

- Ngọt : Chua = 3:1 → Dd x Dd

Cây dài vị chua = 0.0025 = 0.25 x 0.01

Bằng pp thử và sai ta thấy A và D cùng nằm trên 1 cặp NST, B nằm trên NST khác.

Mà aadd = 0.01=> ad = 0.1 => gt HVG

=> Kg P: với f =20%

P lai phân tíc  x  

 → cây tròn ngọt (A-bbD- và aaB-D-)=0.1x0.5+0.4x0.5=0.25=25%

Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn