Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tín

Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tín

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản , F1 100 % tính trạng của một bên bố mẹ . Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn được F2 tỉ lệ là 1 :2 : 1 . Hai tính trạng đó đã di truyền


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép lai hai tính trạng cho 4 tổ hợp giao tử →Hai tính trạng đó không phân li độc lập, nằm trên cùng một NST và liên kết hoàn toàn với nhau 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn