Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi lai hai thứ bí quả tròn thuần chủng thu được F1</su

Khi lai hai thứ bí quả tròn thuần chủng thu được F1</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi lai hai thứ bí quả tròn thuần chủng thu được F1 đồng loạt quả dẹt. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 56,25% quả dẹt; 37,5% quả tròn; 6,25% quả dài. Cho tất cả các cây quả tròn và quả dài ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Về mặt lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là:

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép lai tuần theo quy luật tương tác bổ sung 9:6:1

Quy ước: A_B_ dẹt; A_bb và aaB_ tròn và aabb: dài

F1: có KG AaBb. F1xF1: AaBb x AaBb

F2 ta lập bảng nhanh:

Đề bài cho những cây tròn và dài ở F2 giao phấn ngẫu nhiên. Cây tròn, dài có tỉ lệ các KG:

1/7AAbb

2/7Aabb

1/7aaBB      

2/7aaBb      

1/7aabb

Khi các cậy này phát sinh giao tử cho các giao tử với tỉ lệ như sau:

Ab = aB =2/7

ab = 3/7

Sau giao phấn ngẫu nhiên ta có:

aabb = 9/49

A-bb + aaB - = 32/49

Chọn đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn