Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường , người ta thường nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để tránh SO2 thoát ra thì cần tẩm bông với kiềm OH- để có phản ứng :

            2OH- + SO2 -> SO32- + H2O

Phản ứng tạo muối không bay hơi và không độc như SO2.

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn