Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi mạch LC có dao động thì

Khi mạch LC có dao động thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi mạch LC có dao động thì


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A.

Khi mạch LC có dao động thì có một dòng điện biến đổi qua cuộn dây.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn