Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi Mặt Trăng Mặt Trời Trái Đất nằm thẳng hàng thì dao

Khi Mặt Trăng Mặt Trời Trái Đất nằm thẳng hàng thì dao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm thẳng hàng thì dao động thủy triều


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 59.

Giải chi tiết:

Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm thẳng hàng thì dao động thủy triều lớn nhất.

Chọn B.

Ý kiến của bạn