Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi môi trường sống không đồng nhất và thường xuyên thay đổi

Khi môi trường sống không đồng nhất và thường xuyên thay đổi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi môi trường sống không đồng nhất và thường xuyên thay đổi, loại quần thể nào sau đây có khả năng thích nghi cao nhất ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quần thể có khả năng thích nghi cao nhất là quần thể có kích thước lớn và sinh sản giao phối

Quần thể có kích thước lớn sẽ có khả năng sồng sót và sinh sản cao hơn quần thể kích thước nhỏ do có sự hỗ trợ giữa các cá thể

Quần thể sinh sản giao phối có khả năng thích nghi cao hơn quần thể sinh sản tự phối trong môi trường không đồng nhất do quần thể sinh sản giao phối có tạo nên sự đa hình về kiểu gen và kiểu hình , khi môi trường thay đổi thì CLTN có nhiều nguyên liệu để chọn lọc => quần thể thích nghi tốt ; sự thay đổi của môi trường sẽ có thể khiến quần thể sinh sản tự phối chết hàng loạt

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn