Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi một gen quy định một tính trạng, các gen trội hoàn toàn,

Khi một gen quy định một tính trạng, các gen trội hoàn toàn,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi một gen quy định một tính trạng, các gen trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 3:3:1:1 ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có 3:3:1:1 = ( 3:1)x(1:1)

=> P có 1 gen cả bố mẹ đều dị hợp

         1 gen chỉ có bố hoặc mẹ dị hợp, P còn lại đồng hợp lặn

         1 gen còn lại bố mẹ cho kiểu hình đồng tính 100%

=> AabbDD x AaBbdd

(1:1) x(3:1) x(1:1) (1:1) x(1:1) x(1:1) (3:1) x(1:1)x 1 (3:1) x(3:1) x(1:1)

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn