Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường

Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

Ý kiến của bạn