Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyề

Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyề

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức tính mức cường độ âm: (L = 10log dfrac{I}{{{I_0}}})

Giải chi tiết:

Ta có mức cường độ âm (L = 10log dfrac{I}{{{I_0}}})

( Rightarrow ) Khi mức cường độ âm tại một điểm tăng thêm 70dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng ({10^7}) lần.

Chọn B.

Ý kiến của bạn