Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm

Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng             


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn