Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn