Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nghiên cứu một dòng đột biến của một loài côn trùng được

Khi nghiên cứu một dòng đột biến của một loài côn trùng được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nghiên cứu một dòng đột biến của một loài côn trùng được tạo ra từ phòng thí nghiệm, người ta thấy trên nhiễm sắc thể số 2 có số lượng gen tăng lên so với dạng bình thường. Dạng đột biến nào sau đây có thể là nguyên nhân gây ra sự thay đổi trên?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vật chất di truyền tăng lên so với bình thường →Đột biến lặp đoạn 

Đột biến mất đoạn → giảm lượng vật chất di truyền 

Đảo đoản và chuyển đoạn NST không làm giảm lượng vật chất di truyền trong nhiễm sắc thể Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn