Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi

Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chỉ có chất lỏng, chất rắn, chất khí ở áp suất cao khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao mới phát ra quang phổ liên tục.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn