Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì Thể tích của m

Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì Thể tích của m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì các nguyên tử, phân tử động chuyển động càng nhanh làm cho khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng.

Chọn B.

Ý kiến của bạn