Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nhiệt độ tăng thêm 100C tốc độ phản ứng tăng

Khi nhiệt độ tăng thêm 100C tốc độ phản ứng tăng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nhiệt độ tăng thêm 100C tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 300C) tăng lên 81 lần, cần phải thức hiện ở nhiệt độ nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi nhiệt độ tăng thêm 100C tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần

=> Khi nhiệt độ tăng thêm 10.x 0C tốc độ phản ứng tăng lên 3x lần

=> 3x = 81 => x = 4 => phải tăng thêm 400C

=> Nghĩa là thực hiện phản ứng ở 30 + 40 = 700C

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn