Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

 

Vậy tỉ lệ a : b  là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tại nHCl = 0,1 mol thì trung hòa hết OH => nOH = 0,1 mol = 2a

=> a = 0,05 mol

Tại nHCl = 0,3 mol => AlO2 còn dư => nAl(OH)3 = nHCl - nOH

Tại nHCl  = 0,7 mol thì kết tủa tan 1 phần => nHCl = nOH + 4nAlO2 – 3nAl(OH)3

=> b = 0,3 mol

=> a : b = 1 : 3

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn