Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Khi nói về ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của ge

 Khi nói về ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của ge

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Khi nói về ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen phát biểu nào sau đây là sai ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu sai là B vì kiểu hình của một cơ thể phụ thuộc vào cả kiểu gen và điều kiện môi trường cơ thể đó sinh sống và có thể thay đổi trong đời sống cá thể.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn