Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn, kết luận nào sau

Khi nói về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn, kết luận nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn, kết luận nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kết luận đúng là : C

Đáp án C

A sai, bậc dinh dưỡng cấp I là sinh vật sản xuất (thực vật)

B sai, động vật ăn cỏ luôn là bậc dinh dưỡng cấp II

D sai bậc dinh dưỡng cấp cao nhất là sinh vật cuối chuỗi thức ăn dài nhất

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn