Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về các bằng chứng tiến hoá, phát biểu nào sau đây đú

Khi nói về các bằng chứng tiến hoá, phát biểu nào sau đây đú

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về các bằng chứng tiến hoá, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

phát biểu đúng là A

B sai vì: nhiều loài động vật khi trưởng thành có hình thái khác nhau nhưng có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau.

C sai vì: đó là cơ quan tương đồng.

D sai vì:đó là cơ quan tương tự.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn