Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của một tế bào sinh

Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của một tế bào sinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực có các nhận xét sau:

    (1) Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau.

    (2) Thường mang các gen phân mảnh và tồn tại theo cặp alen.

    (3) Có độ dài và số lượng các loại nuclêôtit bằng nhau.

    (4) Có cấu trúc mạch kép thẳng.

    (5) Có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

Nhận xét đúng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhận xét đúng  là : (2), (4), (5).         

1-      sai, các ADN  trong nhân cũng nhân đôi ở phả S của kì  trung gian

2-      Đúng  đa số là các gen phân mảnh  và tồn tại theo  cặp alen ( trừ các gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính ở giới dị giao

3-      Sai, độ dại  của các phân tử ADN trong nhân là khác nhau phụ thuộc vào số lượng  và kích thước các gen chứa trong phân tử ADN 

4-      Đúng

5-      Đúng

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn