Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thự

Khi nói về cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

30nm là đường kính của sợi nhiễm sắc – sợi siêu xoắn có kích thước là 300 nm

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn