Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, kết luận nào sau đây

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, kết luận nào sau đây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, kết luận nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương án A sai vì số lượng cá thể trong từng nhóm tuổi tùy thuộc vào từng quần thể.

- Phương án B đúng vì khi nguồn sống của môi trường suy giảm, điều kiện khí hậu xấu đi hoặc có dịch bệnh,... các cá thể non và già bị chết nhiều hơn các cá thể thuộc nhóm tuổi trung bình. Ngược lại, trong điều kiện thuận lợi, nguồn thức ăn phong phú,... các con non lớn lên nhanh chóng, tỉ lệ tử vong giảm, kích thước quần thể tăng lên.

- Phương án C sai, khi số lượng cá thể ở nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản, để xác định quần thể ở dạng phát triển, ổn định hay suy thoái ta cần phải xác định được số lượng cá thể của nhóm tuổi đang sinh sản.

Ví dụ:

+ Một quần thể có số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản là 300, nhóm tuổi đang sinh sản là 300, nhóm tuổi sau sinh sản là 200 → quần thể ổn định.

+ Một quần thể có số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản là 300, nhóm tuổi đang sinh sản là 250, nhóm tuổi sau sinh sản là 200 → quần thể phát triển.

+ Một quần thể có số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản là 300, nhóm tuổi đang sinh sản là 400, nhóm tuổi sau sinh sản là 200 → quần thể suy thoái.

- Phương án D sai vì số lượng cá thể ở nhóm tuổi trước sinh sản ít hơn số lượng cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản thì quần thể đang suy thoái, tuy nhiên quần thể có bị diệt vong hay không còn tùy thuộc vào kích thước của quần thể, điều kiện khí hậu, dịch bệnh, thức ăn...

=> Đáp án B.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn