Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Khi nói về cơ chế điều hòa theo mô hình Operon Lac ở vi khu

 Khi nói về cơ chế điều hòa theo mô hình Operon Lac ở vi khu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Khi nói về cơ chế điều hòa theo mô hình Operon Lac ở vi khuẩn E.Coli.Nhận định nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:

A-đúng, nhóm gen cấu trúc liên qua về chức năng nằm kề nhau.

B-đúng

.C-sai, gen điều hòa không nằm trong vùng điều hòa của Operon Lac.

D-đúng, gen cấu trúc gồm vùng điều hòa nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, vùng kết thúc nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen và phần mã hóa nằm ở giữa.

Chọn đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn