Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây không đúng?

Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đại Tân sinh, điều nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không đúng là D

Ở kỉ đệ Tam , phát sinh linh trưởng, thực vật có hoa ngự trị

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn