Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về điện từ trường phát biểu nào sau đây là sai

Khi nói về điện từ trường phát biểu nào sau đây là sai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lí thuyết về điện từ trường:


+ Tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.


Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là đường cong kín.


+ Tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.


Đường sức của từ trường luôn khép kín.


+ Điện từ trường là một trường thống nhất gồm hai thành phần điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

Giải chi tiết:

Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là đường cong kín.

Đường sức điện của một điện tích điểm đứng yên là đường cong hở.

( Rightarrow ) Phát biểu sai là: Điện trường xoáy có đường sức giống như đường sức điện của một điện tích điểm đứng yên .

Chọn B.

Ý kiến của bạn