Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về đột biến cấu trúc NST kết luận nào sau đây đúng?

Khi nói về đột biến cấu trúc NST kết luận nào sau đây đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột biến cấu trúc NST kết luận nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mất đoạn ở các NST khác nhau hay mất đoạn khác nhau trên cùng một NST thôi => mất các gen khác nhau ( thực hiện các chức năng khác nhau ) => biểu hiện kiểu hình khác nhau do các gen có vai trò khác nhau đối với cơ thể

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn