Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu sai là D

Hiện tượng tự đa bội khá phổ biến ở thực vật và hầu như không xảy ra ở động vật do cơ chế của sự bắt cặp ở động vật không cho phép điều này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn