Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về đột  biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng. (

Khi nói về đột  biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng. (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột  biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng.

(1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

(4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

(5) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu đúng là (2) (4) (5)

Đáp án C

1 sai vì đột biến thay thế 1 cặp nu phải làm xuất hiện mã kết thúc (UAA, UAG, UGA) thì mới kết thúc sớm quá trình dịch mã. Nếu không đó có thể sẽ là thay thế 1 acid amin trong chuỗi hoặc không thay đổi gì

3 sai, đột biến điểm là dạng đột biến liên quan

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn