Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu đúng? (1) X

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu đúng? (1) X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Xét ở mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm thường vô hại.

(2) Giá trị của đột biến gen có thể thay đổi tùy vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen.

(3) Đột biến gen chỉ liên quan đến một cặp nucleotit gọi là đột biến điểm.

(4) Tất cả các đột biến gen sau khi phát sinh đều sẽ được di truyền lại cho thế hệ sau.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng về dột biến gen là : 1,2,3

1, Đúng vì phần lớp độ biến điểm là đột biến thay thế thường ít ảnh hưởng dến cấu trúc và sản phẩm của gen

4, Sai đột biến ở tế bào sinh dưỡng thì không được truyền lại cho thế hệ sau

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn