Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án A đúng, hiện tượng bazơ hiếm có thể gây phát sinh đột biến.

Phương án B sai, đột biến gen chỉ tạo được alen mới chứ không thay đổi vị trí của gen nên không tạo được lôcut gen mới.

Phương án C đúng, có thể truyền được nếu chỉ gây chết ở trạng thái đồng hợp trội và nếu chỉ gây chết ở giai đoạn sau sinh sản.

Phương án D đúng, đột biến giao tử không biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể bị đột biến.

Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn