Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về đột biến lệch bội phát biểu nào sau đây là đ

Khi nói về đột biến lệch bội phát biểu nào sau đây là đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu đúng là C

A sai, đột biến lệch bội có thể xảy ra với NST thường và NST giới tính.

B sai, tần số xảy ra đột biến thể một (2n -1) cao hơn thể không (2n -2)

D sai, đột biến lệch bội được phát sinh do rối loạn phân bào làm cho 1 hoặc 1 số cặp NST tương đồng đều không phân li.

Chọn C

Ý kiến của bạn