Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về gen trong ti thể hoặc lục lạp, phát biểu nào sau

Khi nói về gen trong ti thể hoặc lục lạp, phát biểu nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về gen trong ti thể hoặc lục lạp, phát biểu nào sau đây không đúng.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu trúc ADN của ti thể giống với cấu trúc của sinh vật nhân sơ nên gen trong ti thể và lucsjlaspj là các gen phân mảnh

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn