Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về giới hạn sinh thái, xét các kết luận sau đây: (1

Khi nói về giới hạn sinh thái, xét các kết luận sau đây: (1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về giới hạn sinh thái, xét các kết luận sau đây:

(1) Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng

(2) Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực.

(3) Ở cơ thể con non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành.

(4) Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn.

Có bao nhiêu khết luận đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các kết luận đúng là : (2) (3) (4)

Đáp án D

1 sai, các loài có giới hạn sinh thái hẹp thì phân bố hẹp

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn