Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về hoán vị gen những phát biểu nào sau đây là chính

Khi nói về hoán vị gen những phát biểu nào sau đây là chính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về hoán vị gen những phát biểu nào sau đây là chính xác?

Hoán vị gen là hiện tượng di truyền trong nhân chủ yếu của sinh vật
Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách tương đối của các gen trên 1 NST
Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách tương đối của các gen trên 1 NST
Hoán vị gen làm tăng tần số xuất hiện của biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống
Hoán vị gen đảm bảo tính ổn định cho loài qua nhiều thế hệ.
Tần số hoán vị gen 0% < f ≤ 50%.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu chính xác: 3,4,6

Trong nhân ngoài hoán vị gen còn có hiện tượng liên kết gen và phân ly độc lập.

Hoán vị gen chỉ là hiện tượng bổ sung, chưa phải chủ yếu

Tần số hoán vị gen tỷ lệ thuận với khoảng cách tương đối giữa các gen

Liên kết gen mới đảm bảo tính di truyền ổn định của một nhóm tính trạng qua các thé hệ

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn