Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về hoán vị gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

Khi nói về hoán vị gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về hoán vị gen, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không đúng là : B

Ở tất cả các loài sinh vật, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái mà không xảy ra ở giới đực.

Điều này là sai. ví dụ ở bướm tằm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới đực, không xảy ra ở giới cái

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn