Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về hội chứng Đao ở người phát biểu nào sau đây

Khi nói về hội chứng Đao ở người phát biểu nào sau đây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về hội chứng Đao ở người, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hội chứng Đao: có 3 NST số 21.

Giải chi tiết:

A đúng.

B sai. Hội chứng Đao gặp ở cả nam và nữ với khả năng như nhau.

C sai, người mắc hội chứng Đao do đột biến thể ba.

D sai.

Đáp án đúng là A.

Ý kiến của bạn