Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, cho các phát bi

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, cho các phát bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, cho các phát biểu sau:

(1) Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này khác nhau giữa các loài

(2) Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.

(3) Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

(4) Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

(5) Kích thước quần thể thay đổi phụ thuộc vào 4 nhân tố: Mức độ sinh sản, tử vong, mức nhập cư và xuất cư.

(6) Trong cùng 1 đơn vị diện tích, quần thể voi thường có kích thước lớn hơn quần thể gà rừng.

Số phát biểu không đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(2) sai vì kích thước quần thể là số lượng cá thể chứ không phải là một khoảng không gian.

(6) sai vì kích thước quần thể tỉ lệ nghịch với kích thước cá thể

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn