Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về mạch gỗ và mạch rây phát biểu nào sau đây đú

Khi nói về mạch gỗ và mạch rây phát biểu nào sau đây đú

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về mạch gỗ và mạch rây, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A sai, mạch gỗ còn vận chuyển vitamin (chất hữu cơ)

B sai, mạch gỗ được cấu tạo từ tế bào chết

C sai, mạch rây gồm các tế bào sống.

D đúng.

Chọn D

Ý kiến của bạn