Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài

 Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài, điều nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án B sai, quan hệ cạnh tranh có thể xảy ra ngay cả khi môi trường cung cấp đủ nguồn sống : ví dụ như cạnh tranh để giành nhau con cái trong mùa sinh sản

Phương án C sai, quan hệ canh tranh không dẫn đến diệt vong mà giúp khống chế số lượng cá thể của quần thể, duy trì và đảm bảo số lượng cá thể trong quần thể luôn ổn định

Phương án D sai, khi số lượng xuống dưới mức tối thiểu thì mật độ quần thể thường thấp nên sự cạnh tranh ít diễn ra.

Phát biểu đúng là A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn