Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về mối quan hệ sinh vật chủ  - sinh vật kí sinh và m

Khi nói về mối quan hệ sinh vật chủ  - sinh vật kí sinh và m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về mối quan hệ sinh vật chủ  - sinh vật kí sinh và mối quan hệ con mồi  - sinh vật ăn thịt, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là C

A sai sinh vật ăn thịt phải có số lượng ít hơn do nó thuộc bậc dinh dưỡng cao hơn

B sai mối quan hệ chính gây nên khống chế sinh học là cạnh tranh khác loài cà đánh nhau của các vị vua

D sai, vật kí sinh bao giờ cũng có số lượng nhiều hơn

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn