Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, ph

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

   


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định thì: Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

→ Phát biểu sai là: Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn