Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, phát biểu nào sau đây là đúng ?

 

 

 

 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là A

B sai, đem hạt của cây này tức là đã đem đời con của cây đi làm thí nghiệm. đời con củ cây dị hợp tử sẽ có nhiều kiểu gen khác nhau

C sai, các cá thể của 1 loài có kiểu gen khác nhau khi sống trong cùng môi trường sẽ có kiểu hình khác nhau, không thể gọi là mức phản ứng giống nhau vì mức phản ứng là xét trên 1 kiểu gen nhất định trong các môi trường khác nhau

D sai

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn