Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng?

Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhận định không đúng là  D

Mức phản ứng của cơ thể do kiểu gen quyết định. Mỗi kiểu gen chỉ có thể điều chỉnh kiểu hình của mình trong một phạm vi nhất định

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn