Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về mức phản ứng, xét các kết luận sau đây: (1) Mức

Khi nói về mức phản ứng, xét các kết luận sau đây: (1) Mức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về mức phản ứng, xét các kết luận sau đây:

(1) Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen.

(2) Ở các loài sinh vật sinh sản vô tính, các cá thể con có mức phản ứng khác với cá thể bố mẹ.

(3) Ở giống thuần chủng, các cá thể đều có mức phản ứng giống nhau.

(4) Mức phản ứng do kiểu gen quy định không phụ thuộc vào môi trường.

Có bao nhiêu kết luận đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các kết luận đúng là : (1) (3) (4)

ở giống thuần chủn các cá thể có kiểu gen giống nhau  neenmuwcs phản ứng giống nhau

Đáp án B

2 sai, các cá thể con của các loài sinh vật sinh sản vô tính có kiểu gen giống bố mẹ ó có mức phản ứng giống bố mẹ

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn