Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễ

Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh, xu hướng nào sau đây không đúng?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tính đa dạng về thành phần loài trong diễn thế nguyên sinh tăng, vì qua các giai đoạn  của diễn thế nguyên sinh thì số lượng loài trong quần thể không ngừng tăng lên

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn