Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về NST giới tính ở động vật có vú, các phát biểu nào

Khi nói về NST giới tính ở động vật có vú, các phát biểu nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về NST giới tính ở động vật có vú, các phát biểu nào sau đây là đúng?

(1) Trên vùng tương đồng của NST giới tính, gen nằm trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y

(2) Trên vùng không tương đồng của NST giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp

(3) NST giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xoma

(4) Trên NST giới tính, ngoài các gen quy định tính đực cái còn có các gen quy định các tính trạng thường


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : (4)

Đáp án D  1- Sai , trên vùng tương đồng của NST giới tính, các gen tồn tại thành từng cặp

2- Sai , Trên vùng không tương đồng thì ngược lại, các gen không tồn tại thành từng cặp

3- Sai , NST giới tính tồn tại trong hầu hết mọi tế bào của cơ thể

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn