Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về NST, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về NST, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về NST, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là B

A sai vì khi đột biến ở mức độ cấu trúc NST thì đó thường là các đột biến lớn, để lại nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, thường không là đột biến trung tính

C sai, NST là vật chất di truyền cấp độ tế bào

D sai, 146 cặp nucleotit

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn