Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, phát biểu nào sau

Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, phát biểu nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không đúng là D

Phương pháp nuôi cấy mô sẽ tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống nhau dùng để nhân nhanh 1 giống nào đó không tạo ra các biến dị tổ hợp

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn